Thuoc-Genotropin-12mg-Somatropin-36IU-hormone-tang-truong-tphcm-hanoi-4

Thuốc genotropin 12mg điều trị rối loạn tăng trưởng như thế nào?giá thuốc genotropin bao nhiêu?
Thuoc-Genotropin-12mg-Somatropin-36IU-hormone-tang-truong-tphcm-hanoi-4
Đánh giá 5 sao

Điều trị rối loạn tăng trưởng với genotropin

Thuốc genotropin 12mg điều trị rối loạn tăng trưởng như thế nào?giá thuốc genotropin bao nhiêu?