Tarceva-150mg-30v-a

Thuốc vesicare 5mg hướng dẫn sử dụng điều trị rối loạn tiết niệu với Solifenacin succinate
Tarceva-150mg-30v-a
Đánh giá 5 sao

Hình thức và thành phần của thuốc vesicare

Thuốc vesicare 5mg hướng dẫn sử dụng điều trị rối loạn tiết niệu với Solifenacin succinate
Thuốc vesicare 5mg hướng dẫn sử dụng điều trị rối loạn tiết niệu với Solifenacin succinate