Thuoc-Purinethol-50mg-Mercaptopurin-3

Thuốc Purinethol 50mg có tác dụng như thế nào trong việc phòng chống ung thư?giá thuốc Purinethol bao nhiêu?
Thuoc-Purinethol-50mg-Mercaptopurin-3
Đánh giá 5 sao

Những thông tin quan trọng khi sử dụng thuốc purinethol

Thuốc Purinethol 50mg có tác dụng như thế nào trong việc phòng chống ung thư?giá thuốc Purinethol bao nhiêu?