Thuoc-Purinethol-50mg-Mercaptopurin-1 (1)

Thuốc Purinethol 50mg có tác dụng như thế nào trong việc phòng chống ung thư?giá thuốc Purinethol bao nhiêu?
Thuoc-Purinethol-50mg-Mercaptopurin-1 (1)
Đánh giá 5 sao

Mercaptoprin có tác dụng như thế nào trong việc phòng chống ung thư?

Thuốc Purinethol 50mg có tác dụng như thế nào trong việc phòng chống ung thư?giá thuốc Purinethol bao nhiêu?