Xarelto-15mg-Rivaroxaban-28v

Thuốc Xarelto 10mg những thông tin quan trọng về thuốc kháng đông với Rivaroxaban
Xarelto-15mg-Rivaroxaban-28v
Đánh giá 5 sao

Những thông tin quan trọng khi sử dụng thuốc Xarelto 10mg

Thuốc Xarelto 10mg những thông tin quan trọng về thuốc kháng đông với Rivaroxaban