Sabril-500mg-Vigabatrin-thuốc-điều-trị-động-kinh-1 (1)

Sabril-500mg-Vigabatrin-thuốc-điều-trị-động-kinh-1 (1)
Đánh giá 5 sao

Thuốc chống động kinh sử dụng như thế nào đúng cách?

Những nguyên tắc khi sử dụng thuốc sabril chống động kinh