Thuoc Sandimmun Neoral 100mg gia tot (2)

Thuốc neoral 100mg ức chế miễn dịch chỉ định cho phẫu thuật ghép tạng?Giá thuốc neoral bao nhiêu?
Thuoc Sandimmun Neoral 100mg gia tot (2)
Đánh giá 5 sao

Thuoc Sandimmun Neoral 100mg gia tot (2)

Thuoc Sandimmun Neoral 100mg gia tot (1)
Thuoc Sandimmun Neoral 100mg gia tot (3)