Tarceva-150mg-1

Thuốc tarceva điều trị ung thư phổi di căn Erlotinib?Giá thuốc tareva bao nhiêu?
Tarceva-150mg-1
Đánh giá 5 sao

Dấu hiệu ung thư phổi di căn và phương pháp điều trị bằng thuốc tarceva

Thuốc tarceva điều trị ung thư phổi di căn Erlotinib?Giá thuốc tareva bao nhiêu?