Xarelto-15mg-28v

Thuốc Xeltabine 500mg là thuốc gì? Có tác dụng như thế nào? Giá thuốc Capecitabine bao nhiêu?
Xarelto-15mg-28v
Đánh giá 5 sao

Xeltabine là thuốc gì? Có tác dụng như thế nào?

Thuốc Xeltabine 500mg là thuốc gì? Có tác dụng như thế nào? Giá thuốc Capecitabine bao nhiêu?